top

EKOLOJİK KUTU PROJESİ

Neden Ekolojik Tarım?

PhotoDoğanın ritim ve döngülerine uygun olarak doğayı tahrip etmeyen yöntemlerle insanlar da dâhil olmak üzere bitki ve canlılarda zararlı etki yapmayan tarımsal ürünler üretmeye Organik Tarım diyoruz. Organik, ekolojik, biyolojik tarım sözcükleriyle dile getirilmek istenen aynı şeydir: Tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların (kimyasal ilaç - gübre) yerine insan ve çevre sağlığına olumsuz etkisi bulunmayan ve üstelik kimyasallarla aynı görevi yerine getiren organik gübre, kompost ve biyolojik savaş yöntemlerinin kullanılması temeline dayanan bir tarım sistemidir.

Bu üretimin her aşaması Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kontrol ve sertifikasyon şirketleri tarafından kontrol edilip denetlenir. Bu denetimlerdeki kriterlere uygunluk gösteren ürünler sertifikalandırılır.

Çevrenin ve doğal kaynakların korunması, bozulan ekolojik dengenin yeniden tesisi, sürdürülebilir tarım, biyolojik çeşitliliğin devamı, hava, su ve topraktaki kimyasal, kirlilik ve zehirli kalıntıların bitirilmesi, tarımda çalışan işçilerin sağlığı, kırsaldaki köklerimizin devamlılığı ve kırsaldaki istihdam için organik tarım gereklidir.

Bugün uygulanmakta olan tarım yönteminde kullanılan kimyasal gübreler tuz oldukları için toprağın tuzlanmasına sebep olmakta, yağmurlar ve vahşi sulamayla birlikte yeraltı sularına karışarak hem toprağı kirletmekte hem de yeraltı sularında nitrat kirliliğine yol açmaktadır. Sistemik ve yağlı insektisitler (böcek öldürücüler) bitkiye atıldığında bitkiler yaprakları vasıtasıyla bu ilaçları bünyesine alır. İlaçlar tesir süresi boyunca (7, 14, 21, 51 gün) bitkinin bünyesinde bulunur. Daha sonra meyveye, ürüne geçerler. Dolayısıyla bu ürünleri tüketenlerin de bünyesine geçerler. Bu ilaçlar ter ve idrar yoluyla bünyeden atılırlar, ancak ilaçlar yağlı bir yapıya sahip olduğu için bir kısmı vücudumuzda yağ dokularında birikir. Yağ dokularında biriken bu maddeler urlara ve onlar da kansere dönüşürler.

Bilinçsizce kullanılan bu tür pestisit (böcek öldürücü), herbisit (yabani ot ilacı) ve hormonlar insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemektedirler. Toprağa atılan yabani ot ilaçları toprakta yaşayan solucan ve çeşitli mikroorganizmaları öldürdüğü için toprağın canlılığını ve sağlığını yitirmesine neden olurlar. Bitkilere atılan pestisitler (böcek öldürücüler) zararlı böcekleri öldürürken, zararlı böceklerle beslenen yararlı böceklerin de bu uygulamadan sonra o bölgeyi terk etmesine yol açar. İlaç atılmış bahçe, tarla ve seralarda çalışan insanların sağlıkları da bu tip uygulamalardan olumsuz yönde etkilenmektedir.

Kısaca organik ürünler;

  • Sağlıklıdır
  • Toprağı yeniler
  • Katkısızdır
  • Lezzetlidir
  • Doğaldır
  • Hayvanlara zarar vermez
  • Yer altı sularını kirletmez
  • Çiftçilerin sağlığını korur
  • Güvenlidir
  • Çevre ve doğa dostudur

Quote

"Aldığın besin ilacın olsun, aldığın ilaç besinin olsun"

HİPOKRATbottom